Naturvårdsentreprenad (natur- och djurvård)

Vi människor har förgripit oss och missbrukat Moder Jord! Dags för “backbreeding to the future”. Mitt ansvar är att göra vad jag kan för lära mig och implementera den kunskapen I vårt lantbruk, djurhållning och livsmedelsproduktion. Biologisk mångfald är en utmaning och en enorm möjlighet för oss lantbrukare och borde vara ett krav ställt av varje konsument. Det är nog det enda man idag känner till som ger en hållbar utveckling och mat som ger oss det vi behöver i rätt doser. Vikten av balans är känd sedan tusentals år, vi borde inse att det inte går att artificiellt skapa hälsa, när näringen är borta eller i obalans. Vi har aldrig ätit mer, är mer sjuka än någonsin!

Mycket på hemsidan är länkar och sitat från människor som brinner för att få oss att tänka om.
Människor som jag beundrar och som I mycket är förebilder. Många har fler frågor än svar, men så skapar det diskussioner och ger människor som vågar prova andra vägar. De är mina hjältar!

Vi behöver mer kunskap om våra husdjur, för att de ska vara friska och ha ett bra liv. Det är vårt ansvar. Dessutom behöver vi en mer enhetlig syn på vad är djurens bästa. Vårt kära folkhem avbildat av Jenny Nyström eller Disney är en romantisk bild som inte har något att göra med vår livsmedelsproduktion att göra. Det blir mycket fel, när konsumenterna kräver att djuren ska stå I stall I sann Nyströms anda, när de efter 10-tals miljoner år utvecklats för att vara ute. Hästar har existerat I 55 miljoner år, och vi använt dom i motsvarande 1 sekund av 24 timmar!

Campestri

Campestri står även för upplevelse i form av närheten till djur för både barn, ungdomar och vuxna. Vi ser det som en möjlighet för alla att komma ut i naturen, även de som inte är fullt så rörliga Guidnig och ridupplevelser till häst i vårt närområde.

Vi anordnar ridcamps för ungdomar (ibland vuxna) på sommaren. Där betoningen är mer på upplevelse i naturen och umgänget med häst än på ridstil.

May the earth continue to live

May the heavens above continue to live

May the rains continue to dampen the land

May the wet forests continue to grow

Then the flowers shall bloom 

And we people shall live again.

~ Hawaiian Prayer

Stöd ABRU genom att köpa DVD'n The Desert Brumby 270,- (moms utgår ej).

Austrailan Brumby Research

The University of Queensland