Gården

‘To an optimist, the glass is half-full. A pessimist says the glass is half-empty. But in the eyes of an
engineer, the glass is twice as big as it needs to be.’
Rob Brezsny

‘Pronoia is the Antidote for Paranoia’
2009

Återkommer med bilder och berättelser om våra hästar, Highland cattle, katter och vår Australian Cattledog klarat flytten och resan till Escapa i Helsingborg. Det kommer en presentation av husdjuren och våra ideér hur vi vill utveckla gården långsiktigt och hållbart.

Historia om Frederiksborgshästen finner ni på http://frederiksborg.se/

Campestri

Campestri

Campestri