Ekomiska tjänster

Frigör tid och gör det du är bäst på. Utför vanlig redovisning antingen i ert program eller på mina system. Från att sätta in papper kronologiskt, bokföring, löner, moms och arbetsgivar deklararationer och reskontra. Även behjälplig med deklarationer till privat, eller små företagare, även AB


VILLKOR
Pris per verifikation under 200 st 30,-/st ex moms.
Timpris 385,-/h
Uppläggningskostnad 750,-
Betalningvillkor 10 dagar netto

Ingen uppsägningstid på uppdraget.